Kalendarium budowy

08 stycznia 2010
dostaliśmy pozwolenie na budowę do projektu firmy WW Projekt na: „Przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania zabytkowego budynku dawnej karczmy sądowej”

listopad 2010
pisanie wniosku do MKiDN

styczeń 2011
pisanie wniosku do Marszałka Dolnego Śląska

14 luty 2011
otrzymaliśmy promesę od MKiDN z informacją o przyznanej dotacji na remont karczmy w kwocie 300000 zł.

29 marca 2011
dostaliśmy informację o przyznanej dotacji na remont karczmy z Urzedu Marszałkowskiego na 100000 zł

06 czerwca 2011
podpisaliśmy umowę z MKiDN

22 czerwca 2011
podpisaliśmy protokół przekazania terenu i placu budowy firmie ogólnobudowlanej z Wrocławia

28 czerwca 2011
rozpoczęcie robót budowlanych

29 czerwca 2011
w karczmie zdeponowano pierwsze rusztowania

5 lipca 2011
I kontrola Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Jeleniej Góry

19 lipca 2011
mury runęły! firma budowlana zaczęła przebudowę ścian

26 lipca
wizyta na terenie budowy specjalistów od drewna, którzy robią wstępną ekspertyzę stanu zachowania drewnianych elementów

Obserwacje

  • 19.11.2010 – 2 perkozy rdzawoszyje u ujścia Bobru do zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – stadko 4 samców i 2 samic gągoła na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 8 krakw w rozlewiskach zbiornika Bukówka

  • 19.11.2010 – 1 kormoran na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 2 czaple siwe na zbiorniku Bukówka

  • Twitter