Adaptacja piwnicy dla nietoperzy w Uniemyślu

Aktualności Przyroda Relacje, 17 września 2010

Większość gatunków nietoperzy w Polsce to gatunki zagrożone w wyniku przekształcenia środowiska przez człowieka, w związku z czym wymagają ochrony czynnej, Jednym z głównych działań w tym kierunku jest ochrona miejsc rozrodu i zimowania tych ssaków. We wrześniu 2010 na terenie Sudeckiej Stacji Terenowej KP w Uniemyślu przeprowadzono działania mające na celu zabezpieczenie i poprawę warunków bytowania nietoperzy w piwniczce po dawnych zabudowaniach gospodarczych. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków przyznanych w ramach ?Funduszu dla Przyrody? przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody ?pro Natura? i firmę Energa.

Piwniczka była do tej pory wykorzystywana przez nietoperze jedynie w okresie jesiennych przelotów, kiedy obserwowano tu maksymalnie do 14 osobników nocka Natterera Myotis nattereri. Obiekt nie pełnił jednak funkcji zimowiska, ponieważ niezabezpieczone wejście było przyczyną występowania niekorzystnych dla nietoperzy warunków termicznych i wilgotnościowych w jego wnętrzu, a zwierzęta były narażone na niepokojenie ze strony ludzi. Piwnica jest zbudowana z głazów piaskowcowych, które tworzą sklepienie kolebkowe obfitujące w liczne szczeliny dla nietoperzy. W celu poprawy warunków dla nietoperzy zamontowano solidne, zamykane drzwi z metalu z niewielkim otworem wlotowym dla zwierząt, co ma za zadanie ustabilizować termikę obiektu oraz wpłynie na wzrost liczebności i wydłuży czas wykorzystywania schronienia przez nocki Natterera. Możliwość zamknięcia piwnicy nie dopuści do niekontrolowanej penetracji przez ludzi, a ustawienie tabliczki informującej przyczyni się do wzrostu świadomości na temat ochrony nietoperzy wśród okolicznych mieszkańców i odwiedzających te okolice turystów. Dodatkowo mamy nadzieję, że przysposobiona piwnica będzie wykorzystywana jako bezpieczna kryjówka również przez inne gatunki nietoperzy występujące w Uniemyślu, takie jak: podkowiec mały, nocek duży, nocek orzęsiony, nocek rudy, nocek wąsatek oraz gacek brunatny

Stałym bywalcom piwnicy, czyli nockom Natterera wprowadzone modyfikacje już przypadły do gustu, ponieważ zaledwie kilka dni po zakończeniu prac, dużo wcześniej niż w poprzednich latach, schronie zostało zasiedlone przez pierwszych mieszkańców i mamy nadzieję, że będzie tylko lepiej.

Prace związane z adaptacją piwnicy wykonała firma ZBYTECH

Opracował: Piotr Wasiak

Obserwacje

  • 19.11.2010 – 2 perkozy rdzawoszyje u ujścia Bobru do zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – stadko 4 samców i 2 samic gągoła na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 8 krakw w rozlewiskach zbiornika Bukówka

  • 19.11.2010 – 1 kormoran na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 2 czaple siwe na zbiorniku Bukówka

  • Twitter