Łabędzie nieme z obrączkami na zalewie w Kamiennej Górze

Aktualności Przyroda, 16 stycznia 2010

Począwszy od zimy 2007/2008 na zalewie miejskim w Kamiennej Górze zaczęła zimować spora grupa łabędzi niemych. Wcześniej ptaki te przebywały w okresie zimowym na Ziemi Kamiennogórskiej nielicznie i nieregularnie, ponieważ surowe sudeckie zimy nie stwarzały dla nich przychylnych warunków do przetrwania tej trudnej pory roku. Jednak w ostatnich latach łabędzie już regularnie spędzają zimowe miesiące na zalewie. W tym roku został pobity kolejny rekord, bo wielkość stado osiągnęła nienotowaną tutaj dotychczas liczebność 36 osobników.

Pod koniec listopada 2009 roku podczas przeglądu stada udało się tu zaobserwować, że jeden dorosły i dwa młode łabędzie posiadają na nogach obrączki ornitologiczne (aluminiowa na jednej nodze i żółta plastikowa na drugiej) z indywidualnymi numerami dla każdego osobnika. Są one stosowane przez ornitologów w celu badania tras wędrówek, długości życia i innych zagadnień dotyczących ptaków.

Obecność oznakowanych ptaków dała możliwość odpowiedzi na pytanie, skąd pochodzą przebywające tu łabędzie. Wszystkie trzy osobniki posiadają na obrączkach kod literowy wskazujący, że są to ptaki oznakowane w Republice Czeskiej. Okazało się, że jest to dorosły samiec z dwoma pierwszorocznymi młodymi, które pochodzą ze stanowiska lęgowego na stawie Břídlo w Broumov-Olivětín, około 25 km od Kamiennej Góry. Rodzinka zamiast odlecieć na zimowiska na południe, wybrała kierunek północno-zachodni i prawdopodobnie przez śródgórskie Obniżenie Ścinawki i Kotlinę Krzeszowską dotarła za zalew, gdzie przebywa już od ponad miesiąca.

Od końca grudnia na zalewie przebywa także kolejny oznakowany łabędź niemy, tym razem zaobrączkowany w lipcu 2003 roku na stawach w Psarach w Łódzkiem w Polsce. Jest to dorosła samica gniazdująca w 2007 roku w rejonie czeskiego Meziměstí, w 2008 – Křinic, a 2009 – Starostína, w odległości około 2o km od zalewu w Kamiennej Górze.. Osobnik ten jest już stałym zimowym bywalcem na kamiennogórskim zalewie, ponieważ już wcześniej spędził tu dwie zimy, w sezonie 2007/08 i 2008/09.

Obserwacje

  • 19.11.2010 – 2 perkozy rdzawoszyje u ujścia Bobru do zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – stadko 4 samców i 2 samic gągoła na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 8 krakw w rozlewiskach zbiornika Bukówka

  • 19.11.2010 – 1 kormoran na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 2 czaple siwe na zbiorniku Bukówka

  • Twitter