Nalot czyży trwa

Aktualności Przyroda, 3 kwietnia 2010

Czyż Carduelis spinus jest dość często spotykanym ptakiem gniazdującym w sudeckich lasach, zwłaszcza w borach świerkowych i mieszanych. Jednak w niektóre lata, zwykle od jesieni do wiosny, liczebność tego gatunku wzrasta w Sudetach bardzo gwałtownie. Dzieję się tak, ponieważ pojawiają się u nas w poszukiwaniu pokarmu stada czyży z północno-wschodniej Europy, gdzie akurat występuje nieurodzaj nasion.

Tej wiosny jesteśmy właśnie świadkami nalotu czyża na Ziemi Kamiennogórskiej. Grupy czyży liczące do 200 ptaków można obserwować obecnie niemal wszędzie – głównie w lasach i zadrzewieniach obfitujących w olsze, ale także przy karmnikach w miastach i wsiach. Ptaki będą intensywnie lecieć jeszcze co najmniej do początku maja, gdy nasze czyżyki przystępują do lęgów. Prawdopodobnie gniazdujących czyży będzie więcej niż zazwyczaj. Wskazują na to obserwacje z poprzednich lat, bo po nalotach część ptaków zostaje w Sudetach i zagęszczenie populacji lęgowej w danym sezonie wzrasta. Ich osiedleniu się sprzyja również obfite występowanie pokarm w postaci nasion świerka.

Zachęcam więc do podglądania tych barwnych i jakże ciekawych w obserwacji ptaków, znanych również z ładnego śpiewu, który rozlega się obecnie wszędzie wokoło.

Obserwacje

  • 19.11.2010 – 2 perkozy rdzawoszyje u ujścia Bobru do zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – stadko 4 samców i 2 samic gągoła na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 8 krakw w rozlewiskach zbiornika Bukówka

  • 19.11.2010 – 1 kormoran na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 2 czaple siwe na zbiorniku Bukówka

  • Twitter