Pamiętajmy o płazach

Aktualności Przyroda, 1 maja 2010

30 kwietnia 2010 obchodziliśmy drugi raz Dzień Ochrony Żab – corocznej akcji, która ma zwróć uwagę na zanik tak wrażliwej grupy zwierząt, jaką są płazy. To ogólnoświatowe wydarzenie miało na celu jak najszersze przybliżenie opinii społecznej problemów płazów i ich miejsca w środowisku, a tym samym zwrócenie uwagi na powszechną potrzebę ochrony tej grupy zwierząt.

Niestety płazy są zagrożone również w Polsce. W wyniku postępującej presji ze strony człowieka zanikają siedliska płazów, a kolejne inwestycje dzielą środowisko naturalne na coraz mniejsze, izolowane fragmenty. Takim szczególnym zagrożeniem dla mało mobilnych płazów są struktury liniowe takie jak drogi. Każdy płaz potrzebuje do rozmnażania wody, w poszukiwaniu której musi odbywać każdej wiosny krótsze lub dalsze wędrówki. Niestety zwierzęta coraz częściej spotykają na swojej trasie drogi o intensywnych ruchu samochodów, gdzie są masowo rozjeżdżane, co ma silny wpływ na lokalne populacje. Obecnie przy wielu nowo budowanych drogach stosuje się już rozwiązania ułatwiające migracje płazów. Niemniej większość polskich dróg nie posiada przejść i zabezpieczeń dla zwierząt, stanowiąc istotne zagrożenie dla lokalnych populacji płazów i całej drobnej fauny.

Wiele osób zainteresowanych przyrodą spotyka się z tym problemem w swojej okolicy, gdy każdej wiosny na drodze w sąsiedztwie jakiegoś oczka lub stawu płazy giną masowo pod kołami przejeżdżających aut. Warto wreszcie zająć się tym problemem nieco szerzej. O tym jak ochronić polskie płazy oraz co zrobić gdy żaby i ropuchy giną masowo na drogach można znaleźć w dwóch broszurach opracowanych przez Klub Przyrodników. Zachęcam do lektury i do działania!

Jak chronić żabie kumkanie?

Żaby ginące na drodze – co robić?

Obserwacje

  • 19.11.2010 – 2 perkozy rdzawoszyje u ujścia Bobru do zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – stadko 4 samców i 2 samic gągoła na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 8 krakw w rozlewiskach zbiornika Bukówka

  • 19.11.2010 – 1 kormoran na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 2 czaple siwe na zbiorniku Bukówka

  • Twitter