Szkolenie z „Małych projektów” w ramach LGD Kwiat Lnu

Aktualności Przyroda Relacje, 5 marca 2010

04 marca 2010 odbyło się w Lubawce jedno z kilku w regionie szkoleń przygotowujących do składania wniosków o dofinansowanie z funduszu „Małych Projektów” działającego przy Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu w ramach programu Leader+. Jest to europejski program wspierający społeczności stawiające na współpracę partnerską, realizowany w Unii Europejskiej od 1991 roku. Stanowi on nowe podejście do rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem niezbędnym do pełnego i skutecznego realizowania polityki wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie społeczności wiejskich w proces podejmowania decyzji na poziomie lokalnym.

W ramach funduszu „Małych Projektów” zaplanowano wiele różnych zadań, w tym możliwość finansowania na terenie LGD Kwiat Lnu działań mających na uwadze ochronę środowiska przyrodniczego regionu, jako istotnej wartości przyczyniającej się do jego właściwego rozwoju. Powyższego zagadnienia dotyczy bezpośrednio następujący cel ogólny: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu”. W ramach tego działania o wsparcie mogą ubiegać się projekty mające za zadanie na przykład:

 • odtwarzanie tradycyjnych upraw i przetwórstwa płodów rolnych,
 • uzupełnienie i połączenie ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych i ścieżek historycznych,
 • edukacje dotycząca prawidłowego postępowania w zakresie ochrony środowiska,
 • upowszechnienie wiedzy o zasobach przyrodniczych regionu,
 • tworzenie i oznakowanie pomników przyrody i innych atrakcji przyrodniczych,
 • edukacja mieszkańców wsi na temat sieci Natura 2000 oraz zachowanie bioróżnorodności na obszarach wiejskich.

Miejmy nadzieje, że projekty zmierzające do ochrony wysokich wartości przyrodniczych regionu będą cieszyć się dużym zainteresowaniem w ramach funduszu i uda się pozyskać dotacje na zrealizowanie wielu potrzebnych działań w tej dziedzinie.

Obserwacje

 • 19.11.2010 – 2 perkozy rdzawoszyje u ujścia Bobru do zbiorniku Bukówka

 • 19.11.2010 – stadko 4 samców i 2 samic gągoła na zbiorniku Bukówka

 • 19.11.2010 – 8 krakw w rozlewiskach zbiornika Bukówka

 • 19.11.2010 – 1 kormoran na zbiorniku Bukówka

 • 19.11.2010 – 2 czaple siwe na zbiorniku Bukówka

 • Twitter