W Kamiennej Górze pojawiły się nurogęsi

Aktualności Przyroda, 14 lutego 2010

Od 11 lutego na Zadrnie przy zalewie w Kamiennej Górze pojawiły się kolejne, dosyć nietypowe dla regionu kamiennogórskiego ptaki – tracze nurogęsie Mergus merganser. Stadko liczy łącznie 7 ptaków (1 samiec i 6 samic), które przebywają głównie na rzece w pobliżu sądu, a więc niedaleko od miejsca przesiadywania kormoranów. Nurogęś to stosunkowo duża kaczka odżywiająca się rybami, do chwytania których służy jej stosunkowo długi i wąski dziób o zagiętym końcu i ząbkowanych brzegach. Ptaki te gniazdują zwykle nad większymi nizinnymi rzekami pośród lasów, a na zimę gromadzą się w stada przebywające na niezamarzających zbiornikach, stawach i rzekach.

Nurogęś to gatunek, który stosunkowo rzadko pojawia się na Ziemi Kamiennogórskiej, podobnie jak w całych Sudetach, ponieważ brak tutaj odpowiednich dla niego dużych śródleśnych jezior i rzek. Miejscem w regionie, gdzie możemy go najczęściej zobaczyć jest zb. Bukówka koło Lubawki oraz piaskownia koło Jawiszowa, gdzie corocznie w okresie III-IV oraz X-XII tracze zatrzymują się podczas wędrówek pomiędzy terenami lęgowymi, a położonymi nieco na południe zimowiskami. Lutowe stwierdzenie z Kamiennej Góry to pierwszy przypadek zimowania nurogęsia na Ziemi Kamiennogórskiej, a zarazem rzadka okazja, aby przyjrzeć się z bliska tym płochliwym zazwyczaj ptakom.

Obserwacje

  • 19.11.2010 – 2 perkozy rdzawoszyje u ujścia Bobru do zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – stadko 4 samców i 2 samic gągoła na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 8 krakw w rozlewiskach zbiornika Bukówka

  • 19.11.2010 – 1 kormoran na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 2 czaple siwe na zbiorniku Bukówka

  • Twitter