W Uniemyślu zimuje nocek orzęsiony z obrączką

Aktualności Przyroda, 4 marca 2010

Przeprowadzona w lutym przez chiropterologa Pawła Kmiecika kontrola sztolni w Uniemyślu wykazała tu po raz kolejny przypadek zimowania nocka orzęsionego Myotis emarginatus. Tej zimy stwierdzono tu 4 osobniki i jest to obecnie jedno z kilku najważniejszych zimowisk tego gatunku na Dolnym Śląsku. Co ciekawe jeden z nietoperzy posiada specjalną metalową obrączkę na przedramieniu (patrz zdjęcia), dzięki czemu możliwe będzie określenie jego losów. Napis na obrączce wskazuje, że został on oznakowany w Czechach, a więcej szczegółów będzie można się dowiedzieć po otrzymaniu informacji zwrotnej z odpowiedniej jednostki obrączkującej. Jest to tym bardziej cenna informacja, ponieważ nietoperze są obrączkowane niezbyt licznie, a nocek orzęsiony jest gatunkiem rzadkim i ginącym ? jest wymieniony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt i w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE, obejmującym gatunki zwierząt będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia Specjalnych Obszarów Ochrony.


Nocek orzęsiony to nietoperz średniej wielkości o brązowym futrze na grzbiecie i jasnym z szarobrązowymi lub brązowymi końcówkami na brzuchu. Skrzydła są stosunkowo szerokie, a cechą charakterystyczną gatunku jest wyraźne wycięcie na zewnętrznym brzegu ucha, sięgające połowy jego długości. Brzeg błony ogonowej między ostrogą, a ogonem jest porośnięty nielicznymi miękkimi, długimi włosami.


Gatunek ten występuje w południowej i zachodniej Europie, natomiast w Polsce jest bardzo rzadko obserwowany. Głównym miejscem jego występowania jest Jura Krakowsko-Częstochowska oraz niektóre części Karpat i Sudetów. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat zaobserwowano znaczny spadek liczebności nocka orzęsionego, choć obecnie sytuacja uległa pewnej poprawie. W okresie letnim nietoperz ten jest związany z terenami wyżynnymi i leśnymi. Latem przebywa w dziuplach i na strychach, a zimą w jaskiniach i sztolniach. Poluje latając w pobliżu koron drzew lub krzewów, podobnie jak nocek Natterera. Ofiary chwyta w locie lub zbiera z powierzchni roślin. Stwierdzono, że najstarszy w warunkach naturalnych nocek orzęsiony dożył 23 lat życia.

Pamiętajmy, aby bez potrzeby nie niepokoić nietoperzy, a wszelkie działania wymagające ingerencji, takie jak np.wzięcie zwierzęcia do ręki podczas odczytywania obrączki, powinny być wykonywane tylko przez doświadczonych chiropterologów, którzy wiedzą jak właściwie postępować z nietoperzami i posiadają specjalne pozwolenie wystawione przez Ministerstwo Środowiska.

Obserwacje

  • 19.11.2010 – 2 perkozy rdzawoszyje u ujścia Bobru do zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – stadko 4 samców i 2 samic gągoła na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 8 krakw w rozlewiskach zbiornika Bukówka

  • 19.11.2010 – 1 kormoran na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 2 czaple siwe na zbiorniku Bukówka

  • Twitter