Zagadkowe słoneczniki przed budynkiem karczmy!

Przyroda, 31 lipca 2009

Ku naszemu zdziwieniu przed karczmą zaczyna właśnie kwitnąć kilka okazów słoneczników. W ich sąsiedztwie znaleźliśmy także kwitnącą grykę i len, co doprowadziło nas do rozwiązania zagadki. Otóż wszystkie te rośliny wyrosły pod oknem, na którym zimą zamontowaliśmy karmnik dla ptaków! Można się zatem domyślić czym dokarmialiśmy naszych małych przyjaciół :)

Obserwacje

  • 19.11.2010 – 2 perkozy rdzawoszyje u ujścia Bobru do zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – stadko 4 samców i 2 samic gągoła na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 8 krakw w rozlewiskach zbiornika Bukówka

  • 19.11.2010 – 1 kormoran na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 2 czaple siwe na zbiorniku Bukówka

  • Twitter