„Dzień dla Natury 2000″ w Boguszowie-Gorcach

Aktualności Relacje, 24 maja 2010

7 maja w Zespole Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach zorganizowano po raz pierwszy obchody „Dnia dla Natury 2000? – akcji informacyjno-edukacyjnej pod patronatem Ministerstwa Środowiska, której celem jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Jest to o tyle istotne, że na terenie gminy Boguszów-Gorce znajdują się dwa obszary ostoi siedliskowych Natura 2000: Góry Kamienne i Masyw Chełmca, a także będący w trakcie tworzenia obszar ptasi: Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie, obejmujące swoim zasięgiem cały obszar gminy. Głównym organizatorem spotkania była Anna Kogut, przy współpracy Klubu Przyrodników w mojej skromnej osobie. W przyjaznej atmosferze Miejskiej Publicznej Biblioteki w Gorcach, zebrała się kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży oraz nauczycieli. Swoim udziałem zaszczycili nas również przedstawiciele samorządu gminnego: wiceburmistrz Paweł Sosialuk, pani Agnieszka Zdeb oraz pan Józef Waliszewski.

Na początku spotkania grupa uczniów z tutejszej szkoły przedstawiła podstawowe informacje na temat sieci Natura 2000 w Polsce. W następnej części miałem okazje zaprezentować wystąpienie na temat obszarów Natura 2000 w gminie Boguszów-Gorce, ze szczególnym naciskiem na ich znaczenie, funkcje oraz typy siedlisk i gatunki chronione w obrębie obszarów. Potem odbył się emocjonujący konkurs na temat obszarów Natura 2000, a jego poziom był na prawdę wysoki, bo niektóre pytania były na prawdę wysoko specjalistyczne. Na szczęście uczestnicy konkursu – wieloletni wychowankowie pani Kogut jak zwykle nie zawiedli i wszyscy otrzymali atrakcyjne gadżety związane z Natura 2000 oraz książki i płyty multimedialne podarowane przez Klub Przyrodników.

Gwoździem programu była popołudniowa wycieczka sporej grupy uczniów do Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 Masyw Chełmca, gdzie uczniowie mogli skonfrontować zdobytą wcześniej wiedzę z praktyką i zobaczyli na własne oczy siedliska chronione w ramach sieci, takie jak na przykład ekstensywnie użytkowane łąki kośne, żyzne buczyny górskie czy górskie nadpotokowe ziołorośla lepiężnikowe.Piękna pogoda sprzyjała odkrywaniu walorów przyrodniczych tego pięknego miejsca.

Całą imprezę trzeba uznać za bardzo udaną, a wspaniałe zaangażowanie uczestników jest najlepszym dowodem na to, że takie działania mają sens i podobne akcje powinny odbywać się jak najczęściej. Sieć Natura 2000 dla większości ludzi kojarzy się niezbyt pozytywnie, a takie wydarzenia są najlepszym sposobem, aby „oswoić” społeczeństwo z tą stosunkowo nową w Polsce formą ochrony przyrody.

Obszerną relacje z wydarzenia można znaleźć na stronie Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach

Obserwacje

  • 19.11.2010 – 2 perkozy rdzawoszyje u ujścia Bobru do zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – stadko 4 samców i 2 samic gągoła na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 8 krakw w rozlewiskach zbiornika Bukówka

  • 19.11.2010 – 1 kormoran na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 2 czaple siwe na zbiorniku Bukówka

  • Twitter