Ferie z ptakami w Kamiennej Górze

Aktualności Relacje, 6 lutego 2010

W czasie ferii zimowych wraz z Centrum Kultury w Kamiennej Górze zorganizowaliśmy zajęcia o ptakach dla dzieci. 4 lutego przy wspaniałej pogodzie odbyła się wycieczka nad kamiennogórski zalew. W jej trakcie dzieciaki i ich rodzice mogli poznać ptaki, które postanowiły spędzić zimę w mieście. Największe wrażenie zrobiły słynne już kormorany, które pozowały przesiadując na świerkach przy Osiedlu „Zadrna”. Obserwowaliśmy także łabędzie nieme, kaczki krzyżówki, kosy, kwiczoły, sroki, kawki, sikory, sierpówki i inne gatunki ptaków. 5 lutego w Centrum Kultury odbyły się zajęcia plastyczne, w trakcie których młodzi uczestnicy wycieczki przenieśli na kartki wrażenia z wycieczki. Nie trudno się domyślić, że na stworzonych pracach dominowały kormorany kaczki i łabędzie, bo to one szczególnie zapisały się w pamięci uczestników. Później miała miejsce przygotowana przez nas prelekcja, w trakcie której przybliżyliśmy zimujące w Kamiennej Górze ptaki i przedstawiliśmy zasady ich prawidłowego dokarmiania. Na koniec nastąpiła ocena prac plastycznych i wręczenie pięknych nagród. Ich twórcy na pewno nie żałowali włożonego wysiłku, bo nikt nie wyszedł ze spotkania z pustymi rękami.

Obserwacje

  • 19.11.2010 – 2 perkozy rdzawoszyje u ujścia Bobru do zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – stadko 4 samców i 2 samic gągoła na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 8 krakw w rozlewiskach zbiornika Bukówka

  • 19.11.2010 – 1 kormoran na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 2 czaple siwe na zbiorniku Bukówka

  • Twitter