Konferencja ?Rola parków narodowych w kształtowaniu postaw społecznych?

Aktualności Relacje, 25 kwietnia 2010

W dniach 20-23 kwietnia w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej Porębie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja z okazji Dnia Ziemi, której tematem była ?Rola parków narodowych w kształtowaniu postaw społecznych?. Spotkanie zorganizował Karkonoski Park Narodowy, Krkonošsky národní park, Konsulat Generalny USA w Krakowie oraz Rocky Mountain National Park z USA.

Konferencja miała za zadanie przybliżenie problematyki funkcjonowania polskich, czeskich, słowackich i amerykańskich górskich parków narodowych w zakresie akceptacji przez opinię społeczną różnych ograniczeń wynikających z określonych zasad udostępniania obszarów chronionych oraz międzynarodową i międzysektorową wymianę dobrych praktyk w tym zakresie.

Miałem okazje uczestniczyć w drugim dniu konferencji. na której nie zabrakło ciekawych wystąpień. Jako pierwszy wystąpił Andrzej Raj – dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, który w zwięzły i ciekawy sposób przedstawił obraz presji turystyki i jej koncentracji na przyrodę KPN. Potem za sprawą Pawła Skawińskiego – dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, dowiedzieliśmy się, jak wygląda zarządzanie ruchem turystycznym w TPN. Bardzo ciekawe była prezentacja Ryszarda Prędkiego – kierownika działu udostępniania Bieszczadzkiego Parku Narodowego, który omówił wpływ turystyki na glebę i szatę roślinną BPN oraz zaprezentował interesujące przykłady realizowanych działań ochronnych. Następnie Otakar Schwarz z Krkonošsky národní park przybliżył uczestnikom koncepcje stref ochronnych obowiązujących w parku i wynikające z nich ograniczenia.

W kolejnym wystąpieniu Peter Fleischer zaprezentował zagadnienie organizacji ruch turystycznego i systemu informacji o zagrożeniach w środowisku na przykładzie słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego. Szymon Ziobrowski z sąsiedniego polskiego Tatrzańskiego Parku Narodowego omówił sposoby zwiększania akceptacji społecznej dla działań i zrozumienie dla ograniczeń w parkach narodowych, przy czym zwrócił szczególną rolę na możliwości internetu w tej dziedzinie. Niezwykle inspirujące było charyzmatyczne wystąpienie Katarzyny Gładysz z Magurskiego PN, która pokazała problem braku wspólnego wizerunku polskich parków narodowych i omówiła dobre praktyki w tej materii na przykładzie amerykańskich parków. Nie mniej interesujące była oparta na licznych przykładach prezentacja Michała Żuczkowskiego z KPN, na temat roli Straży Parku w kształtowaniu świadomości przyrodniczej społeczeństwa. Sabina Tokarska i Karolina Dobrowolska z Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej KPN pokazały, że edukacja ekologiczna może przyczynić się do budowania pozytywnego nastawienia społeczeństwa do działań parku narodowego.

Niestety na spotkanie nie dotarła delegacja z Rocky Mountain National Park w USA, jednak dzięki kilku wystąpieniom Benjamina Ousley’a Naseman’a – Konsula ds. prasy i kultury Konsulatu Generalnego USA w Krakowie, który ich godnie zastąpił, uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z koncepcją ochrony amerykańskich parków narodowych, zasadami ich funkcjonowania i problematyką zarządzania ruchem turystycznym. Ciekawym punktem programu była przeprowadzona przez internet telekonferencja z pracownikami Rocky Mountain National Park, w czasie której każdy mógł zadać im pytania na temat ich pracy i zagadnień, którymi się zajmują.

Po obiedzie uczestnicy spotkania zostali oprowadzeni przez Karolinę Dobrowolską po Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie każdy mógł przekonać się, że edukacja prowadzona na wysokim poziomie może być bardzo skuteczna w kształtowaniu świadomości przyrodniczej społeczeństwa. Na koniec miała miejsce sesja dyskusyjna, w trakcie której zastanawiano się nad zakreślonymi we wcześniejszych wystąpieniach problemami. Później dyskusje przeniosły się na wieczorny bankiet, w trakcie którego miał miejsce udany koncert pracownika KPN – Michała Żuczkowskiego, który zaprezentował własne utwory i aranżacje z kręgu ballady oraz poezji śpiewanej.

Niestety nie mogłem uczestniczyć w kolejnych dwóch dniach konferencji, czego tym bardziej żałuje, bo tematy kolejnych wystąpień brzmiały bardzo ciekawie. Reasumując warto podkreślić, że konferencja była bardzo interesująca i atrakcyjnie przeprowadzona, a w jej trakcie udało się omówić wiele istotnych problemów parków narodowych.

Niestety, pomimo tych działań realizowanych przez administracje parkową, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że polskie parki narodowe nie są obecnie w stanie samodzielnie przeciwstawić się silnej presji inwestycji i masowego ruchu turystycznego, co widać choćby na przykładzie Karkonoskiego Parku Narodowego. W polskiej rzeczywistości brak silnej grupy nacisku budowanej przez parki narodowe w celu egzekwowania skutecznej ochrony ich obszaru, co przekłada się na słabą skuteczność w przeciwstawianiu się zewnętrznym naciskom na parki narodowe. Wydaje się, że niezbędna jest tu ścisła współpraca administracji parkowej z organizacjami pozarządowymi oraz opracowanie spójnej i jasnej strategii funkcjonowania polskich parków narodowych.

Obserwacje

  • 19.11.2010 – 2 perkozy rdzawoszyje u ujścia Bobru do zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – stadko 4 samców i 2 samic gągoła na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 8 krakw w rozlewiskach zbiornika Bukówka

  • 19.11.2010 – 1 kormoran na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 2 czaple siwe na zbiorniku Bukówka

  • Twitter