Minister Kultury dofinansuje remont karczmy

Relacje, 24 lutego 2011

Pod koniec listopada Klub Przyrodników złożył wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lubrobót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu DZIEDZICTWO KULTUROWE.

Nasz wniosek przeszedł, dzięki czemu możliwe będzie zrealizowanie pierwszego etapu prac, niezbędnych dla zabezpieczenia, utrwalenia izachowania substancji zabytku, w tym m.in.: odtworzenie i zabezpieczenie fundamentów, przebudowa skorodowanych ścian nadziemnych, odtworzenie kominów, odtworzenie izabezpieczenie konstrukcji stropu w części drewnianej, izolacje przeciwwilgociowe, a także odtworzenie więźby dachowej o drewnianym ustroju płatwiowo-kleszczowym i pokryciu dachówką imitującą łupek.

Obecnie jesteśmy na etapie sporządzania specyfikacji przetargowej, której celembędzie wyłonienie wykonawcy robót. Dotacja musi zostać spożytkowana w roku jej przyznania, w związku z czym przewidujemy zakończenie pierwszego etapu w połowie listopada 2011 r. Już teraz zapraszam wszystkich, którzy interesują się procesem restauracji zabytków do współpracy, mając nadzieję, że nasza karczma będzie udaną próbą pokazania tego, jak można odremontować i wykorzystać domy przysłupowe.

Obserwacje

  • 19.11.2010 – 2 perkozy rdzawoszyje u ujścia Bobru do zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – stadko 4 samców i 2 samic gągoła na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 8 krakw w rozlewiskach zbiornika Bukówka

  • 19.11.2010 – 1 kormoran na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 2 czaple siwe na zbiorniku Bukówka

  • Twitter