Szkolenie „Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach Natura 2000″

Aktualności Relacje, 21 stycznia 2010

19.01.2010 braliśmy udział w odbywającym się we Wrocławiu szkoleniu regionalnym „Uwarunkowania rozwoju turystyki w Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000″ organizowanym przez Instytut na rzecz Ekorozwoju z Warszawy. Na spotkaniu przedstawiono możliwości wykorzystania potencjału obszarów Natura 2000 w rozwoju turystyki, a jednocześnie przedstawiono problemy związane z nadmierną ekspansją masowej turystyki i związanej z nią infrastruktury na obszary Natura 2000.

Niestety większość wystąpień na spotkaniu była niezbyt ciekawa i nie wnosiła nic konstruktywnego do dyskusji. Zdecydowanie zabrakło konkretnych i świeżych pomysłów na wykorzystanie obszarów Natura 2000 do rozwoju turystyki i przedstawienia sposobów ich realizacji. Jedyny pozytywny przykład zaprezentowała Dorota Chmielowiec-Tyszko z Fundacji Ekorozwoju z Wrocławia, a był to dobrze już znany projekt rozwoju „Doliny Baryczy”. Z nielicznych interesujących akcentów warto wymienić również prezentacje dr Arkadiusza Nowaka z Uniwersytetu Opolskiego na temat wykorzystania potencjału turystycznego sieci Natura 2000 na Opolszczyźnie.

Zdecydowanie najciekawsze i najlepiej przygotowane okazało się wystąpienie Krzysztofa Okrasińskiego z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, który omówił problemy związane z silną ekspansją infrastruktury narciarskiej w Górach Izerskich oraz Karkonoszach, a także przedstawił wynikające z tego konsekwencje dla ochrony leżących na ich terenie obszarów chronionych. Prelegent zwrócił również dużą uwagę na niedoskonałość w egzekwowaniu przepisów prawa ochrony przyrody oraz na rażący brak zaangażowania stosownych organów za to odpowiedzialnych.

Obserwacje

  • 19.11.2010 – 2 perkozy rdzawoszyje u ujścia Bobru do zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – stadko 4 samców i 2 samic gągoła na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 8 krakw w rozlewiskach zbiornika Bukówka

  • 19.11.2010 – 1 kormoran na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 2 czaple siwe na zbiorniku Bukówka

  • Twitter