Wizyta gimnazjalistów z Kamiennej Góry

Relacje, 18 maja 2009

15 maja 2009 gościliśmy w naszej stacji grupę uczniów z koła rowerowego „Pędziwiatr” z Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze. Młodzież wraz z nauczycielami odbywała rowerową wycieczkę po najciekawszych zakątkach Kotliny Krzeszowskiej, a w naszej karczmie miał miejsce główny postój przed drogą powrotną. Po wzmocnieniu się kiełbaskami z ogniska uczniowie poznali historie Uniemyśla i naszej karczmy sądowej oraz przyrodę regionu. Zapoznali się również z działalnością Klubu Przyrodników i otrzymali na pamiątkę nasz biuletyn. Dziękujemy za wizytę i mamy nadzieję, że będzie to początek owocnej współpracy.

Obserwacje

  • 19.11.2010 – 2 perkozy rdzawoszyje u ujścia Bobru do zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – stadko 4 samców i 2 samic gągoła na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 8 krakw w rozlewiskach zbiornika Bukówka

  • 19.11.2010 – 1 kormoran na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 2 czaple siwe na zbiorniku Bukówka

  • Twitter