Wycieczka dzieci i młodzieży ze Świebodzic na zb. Bukówka

Aktualności Relacje, 27 lipca 2010

Dnia 10 lipca 2010 odbyła się na zbiorniku Bukówka wycieczka dzieci i młodzieży zorganizowana przez Stowarzyszenie Charytatywno – Opiekuńcze im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy dla Dzieci w Świebodzicach. W trakcie spotkania uczestnicy pod kierownictwem Piotra Wasiaka z Klubu Przyrodników mogli zapoznać się ze wspaniałą przyrodę tych pięknych okolic. Pomimo dokuczliwego upału każdy mógł zobaczyć okoliczne rośliny, motyle, ptaki oraz krajobrazy i dowiedzieć się o nich czegoś więcej. Dzieciaki miały okazje z bliska przyjrzeć się piórom różnych gatunków ptaków oraz spojrzeć na świat przez lornetkę. Miło było zobaczyć tak duże zainteresowanie przyrodą wśród uczestników, o czym świadczyła ogromna ilość zadawanych prowadzącym pytań. Na koniec wszyscy mogli przekąsić pyszne pieczone kiełbaski oraz otrzymali od Klubu Przyrodników drobne upominki w postaci widokówek przyrodniczych.

Wycieczka odbywała się w ramach trwającego w okresie wakacji projektu ?Podróż z przygodą?, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Przedsięwzięcie obejmuje innowacyjne, autorskie programy z zakresu socjoterapii i rozwoju w duchu artystycznym, zintegrowane z wypoczynkiem, turystyką oraz edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej wykluczeniem społecznym (chłopcy z DPS) oraz środowisk wymagających wsparcia społecznego tj. wychowanków Zakładu Poprawczego w Świdnicy i młodzieży zdeklarowanej jako wolontariusze przy DPS.

W ramach projektu realizowane są szkolenia dla wolontariuszy i wychowanków Zakładu Poprawczego oraz dwa trzydniowe oraz pięć jednodniowych wyjazdów dzieci i młodzieży do miejsc związanych z kulturą i przyrodą Dolnego Śląska. Obecnie Stowarzyszenie Charytatywno – Opiekuńcze im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger jest w trakcie realizacji projektu. Poza wyjazdem na zbiornik Bukówka przeprowadzone zostały szkolenia oraz trzydniowy wyjazd w Góry Sowie, gdzie uczestnicy odwiedzili Sztolnie Walimskie oraz szczyt Wielkiej Sowy, na którym odbył się plener malarski.

Na zakończenie działań związanych z projektem, będzie zorganizowana wystawa prac plastycznych oraz fotografii, na których uczestniczące w nich dzieci i młodzież przedstawią swoje wrażenia zdobyte w czasie wyjazdów i wycieczek.

Agnieszka Bartkowiak-koordynator projektu, Piotr Wasiak

Obserwacje

  • 19.11.2010 – 2 perkozy rdzawoszyje u ujścia Bobru do zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – stadko 4 samców i 2 samic gągoła na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 8 krakw w rozlewiskach zbiornika Bukówka

  • 19.11.2010 – 1 kormoran na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 2 czaple siwe na zbiorniku Bukówka

  • Twitter