Równać szanse – festyn podsumowujący projekt

W mediach, 29 czerwca 2008
Podczas festynu podsumowującego projekt można było obejrzeć przygotowany: film i folder o walorach przyrodniczych gminy, wystawę zdjęć, film z przebiegu zajęć, zielniki.
Przygotowane materiały z zainteresowaniem oglądali zaproszeni goście, rodzice i uczniowie. Podczas festynu zwycięzcy konkursu fotograficznego zostali nagrodzeni dyplomami, książkami i pendrivami. Wszyscy uczniowie, którzy wykonali budkę na aukcję nagrodzono dyplomami i przewodnikami do rozpoznawania ptaków, ufundowanymi przez Radę Rodziców, a dla najbardziej zaangażowanych uczniów w realizację projektu szkoła otrzymała 15 nagród książkowych od Prezesa Klubu Przyrodników ? pana Andrzeja Jermaczka. Przygotowana wystawa najpiękniejszych 50 zdjęć przyrodniczych wydrukowanych w formacie A4 umieszczonych w antyramach, tak podobała się władzą miasta, że poproszono nas o przedstawienie jej w Urzędzie Miasta na posiedzeniu Rady Miasta, a następnie na spotkaniu dyrektorów szkół z przedstawicielami kuratorium oświaty. Wystawa następnie trafiła do Biblioteki Miejskiej, mieszkańcy będą mogli ją oglądać do końca sierpnia. Ostatecznie trafi na ściany holu szkoły.
Burmistrzowi Miasta wręczono folder o walorach przyrodniczych Gminy Boguszów-Gorce w formie elektronicznej i wydrukowanej, z prawem do powielania na potrzeby promocji walorów przyrodniczych gminy. Koordynatorzy projektu otrzymali od Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej podziękowanie za całokształt działań związanych ze zorganizowaniem, koordynowaniem i realizacją projektu , za wkład w promowanie piękna przyrody naszej gminy oraz rozwijanie zainteresowań i pasji tutejszej młodzieży. Projekt był prezentowany przez pana Piotra Wasiaka na spotkaniu Zarządu Klubu Przyrodników w Stacji Terenowej w Owczarach. Pan Wasiak przedstawił założenia, przebieg i swoją współpracę ze szkołą w ramach projektu.

Projekt otrzymał wiele pozytywnych opinii. Zaproponowano współpracę szkoły z Klubem Przyrodniczym, w związku z powstającą w Uniemyślu Stacją Terenową Klubu Przyrodników. Festyn był ostatnim oficjalnym etapem projektu, bo tak naprawdę nasz projek nigdy się nie zakończy. U tych uczniów, w których została zaszczepiona pasja odkrywania i poznawania tajemnic przyrody, fotografowania, projet będzie trwał, być może do końca życia? Może zadecyduje o wyborze szkoły i kierunku studiów? A może będzie pasją, która pozwoli na oderwanie się od codziennej szarości życia, na inne spojrzenie na świat? Świat, którego funkconoanie zależy od ludzi, którzy potrafią widzeć piękno natury i żyć w harmonii z nią.

Autorzy i koordynatorzy projektu, jeszcze raz serdecznie dziękują młodzieży i wszystkim, którzy pomagali i brali udział w działanich projektu.

Anna i Adeart Kogut – www.zss-boguszow-gorce.eu

Obserwacje

  • 19.11.2010 – 2 perkozy rdzawoszyje u ujścia Bobru do zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – stadko 4 samców i 2 samic gągoła na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 8 krakw w rozlewiskach zbiornika Bukówka

  • 19.11.2010 – 1 kormoran na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 2 czaple siwe na zbiorniku Bukówka

  • Twitter