Obserwacje

 1. 19.11.2010 – 2 perkozy rdzawoszyje u ujścia Bobru do zbiorniku Bukówka

 2. 19.11.2010 – stadko 4 samców i 2 samic gągoła na zbiorniku Bukówka

 3. 19.11.2010 – 8 krakw w rozlewiskach zbiornika Bukówka

 4. 19.11.2010 – 1 kormoran na zbiorniku Bukówka

 5. 19.11.2010 – 2 czaple siwe na zbiorniku Bukówka

 6. 19.11.2010 – 2 srokosze polujące na łąkach koło Miszkowic

 7. 19.11.2010 – stado 50 czeczotek żerujących na brzegu zb. Bukówka

 8. 19.11.2010 – 35 łysek na zb. Bukówka

 9. 10.11.2010 – 1 zimorodek na zbiornika Bukówka koło Miszkowic

 10. 10.11.2010 – 5 dorosłych i 4 młode łabędzie nieme na zalewie w Kamiennej Górze

 11. 10.11.2010 – 3 dorosłe i 2 młode łabędzie nieme na zbiorniku Bukówka

 12. 10.11.2010 – 4 bekasy na zbiorniku Bukówka koło Miszkowic

 13. 29.10.2010 – 1 samica świstuna na zalewie w Kamiennej Górze

 14. 29.10.2010 – 2 zimorodki na zalewie w Kamiennej Górze

 15. 29.10.2010 – 5 dorosłych i 4 młode łabędzie nieme na zalewie w Kamiennej Górze

 16. 25.10.2010 – 2 perkozy rdzawoszyje u ujścia Bobru do zb. Bukówka

 17. 25.10.2010 – 3 pluszcze na Bobrze we wsi Bukówka i 2 na ujściu Złotnej koło Miszkowic

 18. 25.10.2010 – 6 czeczotek w łozowiskach u ujścia Bobru do zb. Bukówka

 19. 25.10.2010 – 1 kormoran odpoczywający w zalanych łozowiskach zb. Bukówka koło Miszkowic

 20. 25.10.2010 – 4 czaple siwe na zb. Bukówka

 21. 25.10.2010 – około 25 perkozów dwuczubych na zb. Bukówka

 22. 25.10.2010 – 5 perkozków na zb. Bukówka

 23. 25.10.2010 – 3 ad i 2 juv łabędzie nieme na zb. Bukówka

 24. 18.10.2010 – 1 czarnowron w stadzie wron siwych na polu w Czadrowie

 25. 18.10.2010 – 4 srokosze w dolinie Chwaleckiego Potoku i Beczkowskiego Potoku koło Okrzeszyna – foto

 26. 18.10.2010 – 1 bekas na łące w dolinie Beczkowskiego Potoku koło Okrzeszyna

 27. 08.10.2010 – 1 czapla siwa żerująca na Bobrze w Ptaszkowie

 28. 03.10.2010 – 1 orzechówka pod Skalnikiem w Rudawach Janowickich (Basia Piechowska, Agnieszka Blachnik) foto

 29. 03.10.2010 – 1 zimorodek na potoku pod Skalnikiem w Rudawach Janowickich (Basia Piechowska, Agnieszka Blachnik)

 30. 02.10.2010 – 1 kobuz polujący nad Szczepanowskim Grzbietem przy zb. Bukówka

 31. 02.10.2010 – łącznie około 30 remizów przelatujących w kilku stadkach na zb. Bukówka

 32. 02.10.2010 – 6 dymówek żerujących nad zb. Bukówka

 33. 02.10.2010 – 1 kormoran na zb. Bukówka

 34. 02.10.2010 – 1 dzięciołek odzywający się na Szczepanowskim Grzbiecie przy zb. Bukówka

 35. 02.110.2010 – 1 dzięcioł czarny wołający przy zb. Bukówka

 36. 02.10.2010 – 2 perkozki na zb. Bukówka

 37. 02.10.2010 – para łabędzi niemych na zb. Bukówka

 38. 02.10.2010 – 4 dorosłe i 5 młodych łabędzi niemych na zalewie w Kamiennej Górze-

 39. 02.10.2010 – stado 60 czajek przelatujące nad Boguszowem

 40. 02.10.2010 – 2 perkozy dwuczube nadal na zalewie w Kamiennej Górze

 41. 25.09.2010 – 1 trzmielojad przelatujący koło Uniemyśla

 42. 25.09.2010 – wołający dzięcioł zielonosiwy w środku Uniemyśla

 43. 25.09.2010 – samiec dzięcioła czarnego wołający w środku Uniemyśla

 44. 24.09.2010 – 5 dorosłych i 4 młode łabędzie nieme na zalewie w Kamiennej Górze

 45. 24.09.2010 – para perkozów dwuczubych nadal na zalewie w Kamiennej Górze

 46. 23.09.2010 – przelatujący dzięcioł zielonosiwy nad centrum Chełmska Śląskiego

 47. 22.09.2010 – 1 rybołów polujący na zb. Bukówka

 48. 22.09.2010 – 5 cyraneczek na zb. Bukówka

 49. 22.09.2010 – stado około 200 dymówek na zb. Bukówka

 50. 22.09.2010 – 1 samiec krakwy na zb. Bukówka

 51. 22.09.2010 – 1 orzechówka na Szczepanowskim Grzbiecie koło Bukówki

 52. 22.09.2010 – 1 zimorodek na zb. Bukówka

 53. 22.09.2010 – 1 dorosła mewa białogłowa na zb. Bukówka

 54. 22.09.2010 – wołający samiec dzięcioła czarnego na Szczepanowskim Grzbiecie koło Bukówki

 55. 20.09.2010 – wołający samiec puchacza koło Gorc

 56. 19.09.2010 – 9 cyraneczek na rozlewisku pod Boguszowem

 57. 18.09.2010 – 2 cyraneczki na zb. Bukówka koło Miszkowic

 58. 18.09.2010 – 5 czeczotek przelatujących nad Miszkowicami

 59. 18.09.2010- 1 trzmielojad przelatujący nad Boguszowem

 60. 18.09.2010 – 1 zimorodek przelatujący nad Złotną w Miszkowicach

 61. 01.09.2010 – 2 pary łabędzi niemych na stawach między Kamienną Górą a Borównem.

 62. 29.08.2010 – dorosły samiec błotniaka łąkowego przelatujący między Bukówką a Szczepanowem

 63. 28.08.2010 – 1 młoda rybitwa czarna na zb. Bukówka koło Miszkowic

 64. 28.08.2010 – 1 młody perkoz rdzawoszyi na zb. Bukówka koło Miszkowic

 65. 28.08.2010 – 1 krwawodziób na zb. Bukówka koło Bukówki

 66. 28.08.2010 – 3 dorosłe i 3 młode mewy białogłowe na zb. Bukówka

 67. 28.08.2010 – 8 brodźców piskliwych na zb. Bukówka

 68. 28.08.2010 – 30 śmieszek na zb. Bukówka koło Miszkowic

 69. 28.08.2010 – 6 czapli siwych na zb. Bukówka koło Miszkowic

 70. 28.08.2010 – 1 czeczotka przy zb. Bukówka koło Miszkowic

 71. 28.08.2010 – 12 krakw na zb. Bukówka koło Miszkowic

 72. 25-26.08.2010 – 2 dorosłe bociany białe na polach między Kamienną Górą a Borównem

 73. 15.08.2010 – dorosły bocian czarny lecący nad Okrzeszynem w stronę czeskiego Chvalca.

 74. 14.08.2010 – dorosły dzięcioł zielony w dolinie Beczkowskiego Potoku koło Okrzeszyna

 75. 28.07.2010 – 1 dorosły orlik krzykliwy przelatujący nad Uniemyślem

 76. 20.07.2010 – para dzięciołów zielonych z lotnymi młodymi przy ruinach Grodztwa w Kamiennej Górze

 77. 19.07.2010 – para dzięciołów zielonych z lotnymi młodymi w Chełmsku Śląskim (Piotr Rakowski – Foto)

 78. 19.07.2010 – znaleziona wypluwka puchacza na skałach w Zaworach koło Uniemyśla

 79. 19.07.2010 – para czeczotek na rynku w Chełmsku Śląskim

 80. 19.07.2010 – stado 25 krzyżodziobów świerkowych w Zaworach koło Chełmska Śląskiego

 81. 19.07.2010 – gniazdo bociana czarnego z dwoma młodymi w Zaworach koło Chełmska Śląskiego

 82. 19.07.2010 – odzywający się samiec turkawki na budynku w Chełmsku Śląskim

 83. 04.07.2010 – para czeczotek przy tamie zbiornika w Miszkowicach

 84. 04.07.2010 – 3 mewy białogłowe na zalewie w Kamiennej Górze

 85. 04.07.2010 – para perkozów dwuczubych na zalewie w Kamiennej Górze

 86. 04.07.2010 – zaniepokojona para sieweczek rzecznych na spuszczonym stawie koło Opawy

 87. 04.07.2010 – dorosły bocian czarny na gnieździe koło Niedamirowa

 88. 04.07.2010 – 1 śpiewający samiec muchołówki małej na Lasockim Grzbiecie koło Niedamirowa

 89. 03.0.2010 – 3 samce słonki podczas „ciągu” na Lasockim Grzbiecie koło Niedamirowa

 90. 03.07.2010 – 1 dorosła orzechówka z 3 podlotami na Lasockim Grzbiecie koło Jarkowic

 91. 03.07.2010 – 1 dorosły sokół wędrowny nad Lasockim Grzbietem koło Jarkowic

 92. 02.07.2010 – śpiewający samiec lerki na skraju lasu koło Chełmska Śląskiego

 93. 10-25.06.2010 – 1-2 dorosłe kanie rude obserwowane regularnie koło Gorc i Boguszowa

 94. 09.06.2010 – samiec słonki podczas „ciągu” nad Wronim Wzgórzem koło Uniemyśla

 95. 7.06.2010 – obserwacja dorosłej samicy jarząbka i znalezione odchody w innym miejscu między Przedwojowem a Lubawka w Górach Kruczych

 96. 1 i 7.06.2010 – śpiewający samiec muchołówki małej między Przedwojowem a Lubawką w Górach Kruczych

 97. 29.05.2010 – dorosły bocian czarny obserwowany koło Unisławia Śląskiego pod Mieroszowem (Waldemar Kubiak)

 98. 25.05.2010 – 1 dorosła mewa pospolita na zalewie w Kamiennej Górze

 99. 21-25.05.2010 – 1 terytorialna kania rdzawa koło Czarnego Boru i Gorc

 100. 23.05.2010 – 1 bocian czarny nad Leskiem koło Boguszowa (Anna i Adeart Kogut)

 101. 21.05.2010 – 1 śpiewający samiec trzciniaka w dolinie Lesku koło Witkowa Śląskiego.

 102. 21.05.2010 – śpiewający samiec i para rokitniczek nad Leskiem poniżej Czarnego Boru

 103. 21.05.2010 – para żurawi żerująca w dolinie Lesku koło Czarnego Boru

 104. 08.05.2010 – para bocianów białych wysiadująca na gnieździe przy skrzyżowaniu w płn. części Kamiennej Góry

 105. 08.05.2010 – 20 łabędzi niemych na zalewie w Kamiennej Górze

 106. 08.05.2010 – 3 samce pleszki w płd.-wsch. części Kamiennej góry

 107. 08.05.2010 – para łabędzi niemych z gniazdem na gliniance w Kamiennej Górze

 108. 08.05.2010 – 1 para perkozów dwuczubych z gniazdem na gliniance w Kamiennej Górze

 109. 24.04.2010 – tokujący samiec słonki lecący pod lasem nad potokiem Szkło w środku Uniemyśla

 110. 24.04.2010 – para i pojedyncze wołające krętogłowy w 3 miejscach we wsch. części Uniemyśla

 111. 24.04.2010 – żerujący i wołający samiec dzięcioła zielonosiwego w Uniemyślu (Bartek Smyk)

 112. 23.04.2010 – krążący trzmielojad koło Łącznej (Kamila Misztal)

 113. 23.04.2010 – pierwszy w tym roku samiec pokląskwy śpiewający na łące w Uniemyślu

 114. 22.04.2010 – 1 kania ruda krążąca nad łąkami między Krzeszówkiem a Krzeszowem (Kamila Misztal)

 115. 15.04.2010 – 1 żerujący bocian czarny między Kochanowem a Łączną (Piotr Słowiński)

 116. 13.04.2010 – 1 wołający samiec dzięcioła zielonego przy piaskowni w Jawiszowie

 117. 13.04.2010 – 2 samice gągoła na zalanej piaskowni koło Jawiszowa

 118. 13.04.2010 – 1 śpiewający samiec kląskawki koło Okrzeszyna

 119. 13.04.2010 – 3 tokujące pary perkoza dwuczubego na zalanej piaskowni koło Jawiszowa

 120. 08.04.2010 – tokujący i budujący gniazdo samotny perkoz dwuczuby na gliniance w Kamiennej Górze

 121. 07.04.2010 – para żurawi lądująca i wołające na rozlewisku koło Boguszowa

 122. 04.04.2010 – 2 pary cyraneczki na rozlewisku koło Starego Lesieńca

 123. 04.04.2010 – 6 par bekasów na rozlewiskach koło Starego Lesieńca i Boguszowa

 124. 02.04.2010 – para jastrzębi tokująca na tradycyjnym stanowisku w Masywie Dzikowca koło Starego Lesieńca

 125. 02.04.2010 – 1 czarnowron na tradycyjnym stanowisku koło Kuźnic Zachodnich

 126. 02.04.2010 – para cyraneczek na rozlewisku koło Starego Lesieńca

 127. 02.04.2010 – 2 tokujące pary bekasów na rozlewisku pod Starym Lesieńcem

 128. 02.04.2010 – 2 pary czajek na rozlewisku koło Starego Lesieńca

 129. 01.04.2010 – tokująca para czajek na Przełęczy Grzędzkiej na Wzgórzach Krzeszowskich

 130. 01.04.2010 – kolejna obserwacja myszołowa włochatego przelatującego nad Uniemyślem

 131. 01.04.2010 – 1 śpiewający samiec podróżniczka w rozlewiskach zbiornika Bukówka

 132. 01.04.2010 – 1 ad. mewy pospolitej na zbiorniku Bukówka

 133. 01.04.2010 – 2 pary krakwy w rozlewiskach zbiornika Bukówka

 134. 01.04.2010 – głosy kilku cyraneczek w rozlewiskach zbiornika Bukówka

 135. 30.03.2010 – 1 bocian biały w północnej części Kamiennej Góry (www.rti24.pl)

 136. 23.03.2010 – para czajek tokująca na polach między Borównem a Kamienną Górą.

 137. 23.03.2010 – 24 gęsi zbożowe lecące na płn. nad wsią Uniemyśl

 138. 23.03.2010 – śpiewający samiec pierwiosnka we wsi Uniemyśl

 139. 21.03.2010 – 1 wołający samiec dzięcioła zielonego nad potokiem Szkło powyżej Uniemyśla

 140. 21.03.2010 – 5 samców drozda śpiewaka śpiewających w Uniemyślu

 141. 20-21.03.2010 – 1 myszołów włochaty polujący na łąkach powyżej Uniemyśla

 142. 19-22.03.2010 – 1 para i 1 samiec dzięcioła zielonosiwego wołające w zadrzewieniach w Uniemyślu

 143. 20.03.2010 – 1 pokrzywnica w środku wsi Uniemyśl

 144. 19.03.2010 – 8 kuropatw na łąkach nad Zadrną powyżej Chełmska Śląskiego

 145. 20.03.2010 – stada 25 i 34 siniaków lecących na płn.-wsch. nad Uniemyślem

 146. 19.03.2010 – para srokoszy polująca na łąkach koło Chełmska Śląskiego

 147. 19.03.2010 – 3 odzywające się samce sóweczki na nowych stanowiskach w Górach Kruczych koło Uniemyśla.

 148. 18.03.2010 – samica drzemlika polująca na murawach koło Kochanowa

 149. 18.03.2010 – 3 grzywacze przelatujące nad łąkami koło Kochanowa

 150. 18.03.2010 – 6 ad. i 12 juv. łabędzia niemego na zalewie w Kamiennej Górze

 151. 18.03.2010 – 1 dorosła pliszka siwa żerująca we wsi Grzędy Górne

 152. 18.03.2010 – 2 dorosłe pliszki siwe żerujące na zalewie w Kamiennej Górze

 153. 18.03.2010 – 3 świergotki łąkowe w dolinie Grzędzkiego Potoku powyżej Grzęd Górnych

 154. 11.03.2010 – samica puchacza na gnieździe w okolicach Nowej Rudy

 155. 09.03.2010 – stado 53 żerujących kawek na łące we wsi Czadrów

 156. 09.03.2010 – 3 raniuszki „czarnobrewe” (Ae. c. europaeus) w Uniemyślu

 157. 09.03.2010 – śpiewający samiec pliszki górskiej w środku Uniemyśla

 158. 09.03.2010 – odzywający się dzięcioł czarny w lesie koło karczmy w Uniemyślu

 159. 08.03.2010 – wołający samiec sóweczki w Górach Kruczych koło Uniemyśla

 160. 08-09.03.2010 – łącznie 49 krzyżodziobów świerkowych w 9 stadkach w Zaworach i Górach Kruczych koło Uniemyśla

 161. 07.03.2010 – samiec czajki na rozlewisku koło Starego Lesieńca pod Boguszowem

 162. 05.03.2010 – para siniaków na polach między Bukówką a Lubawką

 163. 05.03.2010 – stado 300 szpaków żerujące na wysypisku koło Lubawki

 164. 05.03.2010 – 1 czapla siwa żerująca na zb. Bukówka

 165. 05.03.2010 – łącznie 160 skowronków przelatujących i żerujących koło Bukówki

 166. 01.03.2010 – 14 skowronków przelatujących nad zalewem w Kamiennej Górze

 167. 01.03.2010 – 70 szpaków przy zalewie w Kamiennej Górze

 168. 01.03.2010 – 1 samiec głowienki na zalewie w Kamiennej Górze

 169. 23.02.2010 – 1 wołający samiec dzięcioła czarnego na wzgórzu Zameczek koło Bukówki.

 170. 23.02.2010 – 1 os. czeczotki na wzgórzu Zameczek koło Bukówki.

 171. 20.02.2010 – 1 samiec dzięcioła zielonosiwego odzywający się na Skale Śmierci w Okrzeszynie.

 172. 20.02.2010 – stado 43 sierpówek na rynku w Chełmsku Śląskim.

 173. 20.02.2010 – 4 krzyżodzioby świerkowe przelatujące nad Chełmskiem Śląskim.

 174. 18.02.2010 – 1 samica nurogęsia nadal obecna na Zadrnie w Kamiennej Górze.

 175. 18.02.2010 – 14 kormoranów odpoczywających nad Zadrną w Kamiennej Górze.

 176. 12.02.2010 – 5 krzyżodziobów świerkowych przelatujących nad Kamienną Górą

 177. 12.02.2010 – 10 kormoranów odpoczywających nad Zadrną w Kamiennej Górze

 178. 12.02.2010 – 1 samica nurogęsia nadal obecna na Zadrnie w Kamiennej Górze

 179. 11.02.2010 – 2 czaple siwe polujące na Zadrnie w Kamiennej Górze

 180. 09.02.2010 – 1 czapla siwa żerująca na potoku Szkło w Uniemyślu

Obserwacje

 • 19.11.2010 – 2 perkozy rdzawoszyje u ujścia Bobru do zbiorniku Bukówka

 • 19.11.2010 – stadko 4 samców i 2 samic gągoła na zbiorniku Bukówka

 • 19.11.2010 – 8 krakw w rozlewiskach zbiornika Bukówka

 • 19.11.2010 – 1 kormoran na zbiorniku Bukówka

 • 19.11.2010 – 2 czaple siwe na zbiorniku Bukówka

 • Twitter