Witamy

Witamy na stronie Sudeckiej Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Uniemyślu koło Lubawki. Wiosną 2008 roku zainicjowaliśmy działania zmierzające do przywrócenia świetności zabytkowej karczmy sądowej, w której powstaje ośrodek działający na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Sudetów.

Nasza placówka leży w Uniemyślu koło Chełmska Śląskiego (gm. Lubawka, pow. kamiennogórski, woj. dolnośląskie), dwa kilometry od granicy z Czechami, pomiędzy Górami Kruczymi a Zaworami w Sudetach Środkowych. Znajduje się ona na terenie utworzonego w ramach sieci Natura 2000 Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Góry Kamienne” i Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków o tej samej nazwie.

O wyborze tego miejsca zadecydowały niepowtarzalny charakter obiektu oraz wspaniałe walory przyrodniczo-kulturowe regionu. Nowa stacja to malownicza karczma sądowa z XVIII wieku, w połowie drewniana o konstrukcji przysłupowo-wieńcowej ścian wraz z przyległym terenem i pozostałościami zabudowań gospodarczych. Podobnie jak wiele innych zabytków w regionie, budynek przez wiele lat popadał w ruinę i obecnie wymaga generalnego remontu oraz przystosowania do pełnienia nowych funkcji.

Placówka terenowa w Uniemyślu ma na celu prowadzenie działań z zakresu ochrony przyrody na obszarze Sudetów oraz Dolnego Śląska, zwłaszcza dotyczących ekosystemów wodno-błotnych i bioróżnorodności górskiego krajobrazu. W przyszłości, w Stacji powstanie baza noclegowa, a także punkt informacji turystycznej oraz biblioteka przyrodnicza, będą prowadzone warsztaty, konferencje i różnorodne wydarzenia i spotkania o tematyce przyrodniczej i artystycznej. Przy placówce planujemy również m.in. utworzyć sad ze starymi odmianami drzew owocowych, ogród roślin sudeckich oraz zachowawcze uprawy chwastów. Jedną z zewnętrznych piwniczek gospodarczych przekształciliśmy już na zimowisko dla nietoperzy, gł. nocka Natterera Myotis natterer.i Bardzo istotną częścią naszej działalności jest także edukacja przyrodnicza skierowana zwłaszcza do dzieci i młodzieży. Prowadzimy wycieczki terenowe, prelekcje, konkursy i inne zajęcia mające na celu poprawę świadomości społeczeństwa na temat przyrody regionu i konieczności jej ochrony Wydajemy również publikacje na temat ochrony przyrody oraz prowadzimy sprzedaż wydawnictw przyrodniczych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy interesują się przyrodą oraz jej ochroną, którzy chcieliby rozwijać swoją pasję oraz włączyć się w działania naszej Stacji.

Nasza powstająca Stacja Terenowa leży w Górach Kruczych będących częścią Gór Kamiennych w Sudetach Środkowych. Jest to teren bogaty zarówno przyrodniczo jak i kulturowo. Cały teren Gór Kamiennych stanowi obszar ochrony siedlisk i ptaków w ramach sieci Natura 2000, a także leży pomiędzy dwoma górskimi Parkami Narodowymi Karkonoskim i Gór Stołowych. W bezpośrednim otoczeniu, na przełęczy uniemyskiej rozciągają się na dużej przestrzeni łąki ekstensywnie użytkowane z derkaczami, jarzebatkami, gąsiorkami i przepiórkami oraz rzadkimi gatunkami motyli i roślin. Okoliczne lasy świerkowe z domieszką jodły i „plackami” buczyn i jaworzyn obfitują w sóweczki, włochatki, a także bociany czarne, kobuzy, trzmielojady, a nawet puchacza! Występują tu także niewielkie płaty torfowisk wysokich z rosiczką okrągłolistną i podmokłych łąk storczykowych, a w pobliskim rezerwacie geologiczno – krajobrazowym Kruczy Kamień lata rzadki, chroniony i bardzo piękny niepylak apollo, a kilkanaście kilometrów dalej podobny gatunek z tej samej rodziny – niepylak mnemozyna.

Kulturowo teren także jest perełką. Na przeciwko karczmy znajdują się ruiny XV w. kościoła ewangelickiego, przebiega tędy szlak cystersów prowadzący do Krzeszowa, gdzie mieści się kompleks klasztorny z najwspanialszymi perłami budownictwa barokowego w Europie. Trasa do Uniemyśla prowadzi przez Chełmsko Śląskie, miasteczko z XIV w. które także zachwyca bogactwem zabytków, związanych głównie z płóciennictwem i sukiennictwem lnianym. Można wymienić tu chociażby podcieniowe Domki Tkaczy Śląskich „12 Apostołów” i „7 Braci”, a także zabytkowy ryneczek z kamieniczkami z XVII i XVIII w. z przepięknie zdobionymi podcieniami i barokowy kościół pw. Świętej Rodziny. Z Uniemyśla jest także blisko do Czech. Przejście piesze znajduje się na końcu kolejnej wsi – Okrzeszyn, 5 km od karczmy, natomiast samochodowe w Lubawce 15 km od naszej Stacji Terenowej.

Obserwacje

  • 19.11.2010 – 2 perkozy rdzawoszyje u ujścia Bobru do zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – stadko 4 samców i 2 samic gągoła na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 8 krakw w rozlewiskach zbiornika Bukówka

  • 19.11.2010 – 1 kormoran na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 2 czaple siwe na zbiorniku Bukówka

  • Twitter