Zatrzymane w kadrze

Prezentujemy Państwu walory przyrodniczo-kulturowe urokliwych okolic naszej
Sudeckiej Stacji Terenowej, zarówno w bezpośrednim otoczeniu jak i w szerszym ujęciu
Ziemi Kamiennogórskiej. Odwiedzając poszczególne albumy zapoznacie się Państwo z
niezwykłymi formami występujących tu  grzybów, śluzowców, roślin i zwierząt i
dowiecie się jakie gatunki można u nas spotkać. Mamy nadzieję, że prezentowane
zdjęcia krajobrazów zachęcą Państwa do przyjazdu w nasze okolice, a zabytki natchną
refleksją.

Obserwacje

  • 19.11.2010 – 2 perkozy rdzawoszyje u ujścia Bobru do zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – stadko 4 samców i 2 samic gągoła na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 8 krakw w rozlewiskach zbiornika Bukówka

  • 19.11.2010 – 1 kormoran na zbiorniku Bukówka

  • 19.11.2010 – 2 czaple siwe na zbiorniku Bukówka

  • Twitter